RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 11

Nhật bản có 4 đảo lớn, lần lượt từ bắc xuống Nam là

A. Hô-cai-đô, Xi-cô-cư, Kiu-xiu, Hôn-su.

B. Hô-cai-đô, Hôn-su, Xi-cô-cư, Kiu-xiu.

C. Hô-cai-đô, Kiu-xiu, Xi-cô-cư, Hôn-su.

D. Hô-cai-đô, Xi-cô-cư, Hôn-su, Kiu-xiu. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Nhật bản có 4 đảo lớn, lần lượt từ bắc xuống Nam là Hô-cai-đô, Hôn-su, Xi-cô-cư, Kiu-xiu.

Chọn B.

 

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 455 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 14 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 15 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 59 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 60 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 61 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 64 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 83 SGK Địa lý 11

 • Khương Minh Phương
  Ngành công nghiệp của Nhật Bản?
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Tuyết Trần Thị Ánh

  nêu đặc điểm dân cư nhật bản? giải thích tại sao dân số nhật bản đang có suy hướng già hóa??

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyên Đuoc
  Hãy nên các trung tâm kinh tế lớn của Nhật Bản? Vì sao lại tập trung ở đó
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA