RANDOM
AMBIENT

Đề thi giữa HK1 môn Ngữ văn lớp 12 năm 2018-2019, Trường THPT Nguyễn Khuyến

90 phút 7 câu 0 lượt thi

Câu hỏi Tự luận (7 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 121458

  Phần 1. Đọc - hiểu: (3 điểm)

  Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

  Làm được một việc tốt quả là không dễ dàng, vì vậy cả đời làm việc tốt chứ không làm việc xấu, điều đó thật càng khó khăn. Một con người có thể làm được điều đó hay không còn tuỳ thuộc vào tố chất tổng hợp của cá nhân con người đó. Con người có tri thức, có kĩ năng sống cơ bản là sẽ làm được việc, nhưng không phải vì thế mà sẽ làm được việc tốt. Một người có thể làm được những việc tốt, những việc có lợi cho mọi người hay không, điều quan trọng là phải xem người đó có lí tưởng, có phẩm chất đạo đức tốt và thói quen hành vi tốt hay không. Vì thế, gốc rễ của chân lí làm việc tốt chứ không làm việc xấu là ở việc biết sống làm người.

  (Cha mẹ tốt, con cái tốt, Dương Minh Hào, NXB GD Việt Nam, 2010)

 • Câu 2: Mã câu hỏi: 121459

  Tìm câu văn nêu khái quát chủ đề của văn bản trên. (0,5 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 121460

  Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. (0,5 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 121461

  Theo tác giả của đoạn trích trên, một người làm được những việc tốt sẽ được đánh giá là con người như thế nào? (1,0 điểm).

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 121462

  Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) trình bày suy nghĩ của anh/chị về quan niệm: biết sống làm người là biết làm việc tốt. (1,0 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 121463

  Phần 2. Làm văn: (7 điểm)

 • Câu 7: Mã câu hỏi: 121464

  Phân tích vẻ đẹp lãng mạn và tinh thần bi tráng của người lính Tây Tiến qua đoạn thơ sau:

  ...Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

  Quân xanh màu lá dữ oai hùm

  Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

  Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

  Rải rác biên cương mồ viễn xứ

  Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

  Áo bào thay chiếu anh về đất

  Sông Mã gầm lên khúc độc hành...

  (Trích Tây Tiến, Quang Dũng, Ngữ văn 12, tập 1, NXBGD, 2008)

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần