OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tin học 7 năm 2018 - 2019 Trường THCS Hương Nguyên

45 phút 17 câu 220 lượt thi

Câu hỏi (17 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 
OFF