RANDOM
AMBIENT

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Ngữ văn lớp 12 năm 2018-2019, Trường THPT Nguyễn Huệ

60 phút 3 câu 0 lượt thi

 

Câu hỏi Tự luận (3 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 63045

  Em hiếu như thế nào là khuynh hướng sử thi của văn học Việt Nam 1945-1975? (1 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 63046

  Giải thích vì sao bản “Tuyên ngôn độc lập” (Hồ Chí Minh) của Việt Nam lại mở đầu bằng việc trích dẫn bản Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp? (2 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 63047

  Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến - Quang Dũng. (7 điểm)

  ... Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

  Quân xanh màu lá dữ oai hùm

  Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

  Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

  Rải rác biên cương mồ viễn xứ

  Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

  Áo bào thay chiếu anh về đất

  Sông Mã gầm lên khúc độc hành...

  (Quang Dũng, Tây Tiến)

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần