RANDOM
AMBIENT

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch Sử 11 năm học 2019-2020 Trường THPT Yên Lạc

50 phút 40 câu 49 lượt thi

 

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần