ADMICRO
18AMBIENT

Địa Lý 6: Trái Đất

Chương I: Trái Đất bao gồm 11 bài với nối dung về cấu tạo, sự vận động và các tỉ lệ bản đồ được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

ADSENSE
QUẢNG CÁO