OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là?

  • A. 
   Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.
  • B. 
   Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
  • C. 
   Đưa loài người sang nền văn minh trí tuệ.
  • D. 
   Sự giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại có ý nghĩa như một bước nhảy vọt mới của nền văn minh thế giới. Góp phần làm thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212447

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON