ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là biến đổi của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển kinh tế.
  • B. 
   Từ thân phận thuộc địa trở thành những nước độc lập.
  • C. 
   Thái Lan giành được độc lập từ tay Anh, Pháp.
  • D. 
   Tham gia vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những biến đổi các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm:

  Các quốc gia đều giành được độc lập.

  Đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển kinh tế.

  Thực hiện liên kết khu vực với sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

  => Đáp án C: Thái Lan từ thế kỉ XIX đã thực hiện cải cách đất nước và chính sách ngoại giao mềm dẻo để giữ vững được độc lập dân tộc. Chính vì thế, Thái Lan giành được độc lập từ Anh, Pháp sau năm 1945 không phải biến đổi của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Chọn: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283911

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF