RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 2 muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau:

  X + Y → không xảy ra phản ứng.

  X + Cu → không xảy ra phản ứng.

  Y + Cu → không xảy ra phản ứng.

  X +Y + Cu → xảy ra phản ứng.

  X và Y là

  • A. 

   Mg(NO3)2 và KNO3    

  • B. 

   Fe(NO3)3 và NaHSO4.

  • C. 
   NaNO3 và NaHCO3   
  • D. 
   NaNO3 và NaHSO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116858

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA