RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Which of the following sentences is not mentioned?

  • A. 
   We often have satisfaction being with a close friend.
  • B. 
   The ties of close friendship will never be broken.
  • C. 
   An unsociable person may not have a close friend.
  • D. 
   Friendships need time to develop. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6965

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA