ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  When/ I arrive/ lecture/ already start/ professor/ write/ overhead projector//

  • A. 
   When I arrived the lecture already started and the professor wrote the overhead projector.
  • B. 
   When I arrived lecture had already started 'and professor wrote the overhead projector.
  • C. 
   When I arrived the lecture had already started and the professor was writing on the overhead projector.
  • D. 
   When I arrived the lecture had already started and the professor had writing on the overhead projector.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10222

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA