RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  What is the main purpose of the text?

  • A. 
   To give information about the life of students from difficult circumstances.
  • B. 
   To point out the difficulties that the School is facing.
  • C. 
   To prove how successful the School becomes.
  • D. 
   To advertise the School.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 9007

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA