RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc làm nào dưới đây là không an toàn khi sử dụng điện? 

  • A. 
    Việc sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện.
  • B. 
    Phơi quần áo lên dây dẫn điện của gia đình.
  • C. 
   Sử dụng hiệu điện thế 12V để làm các thí nghiệm điện.
  • D. 
   Mắc cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41527

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA