RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc làm nào dưới đây không đảm bảo an toàn đối với học sinh khi sử dụng điện ?

  • A. 
   Làm thí nghiệm với dây dẫn có vỏ bọc cách điện 
  • B. 
   Lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện
  • C. 
   Làm thí nghiệm với pin hoặc acquy
  • D. 
   Tự mình sửa chữa mạng điện gia đình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41534

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA