ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sản lượng thuỷ sản ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước (Đơn vị: nghìn tấn )

  Sản lượng thuỷ sản

  1995

  2000

  2002

  Đồng bằng sông Cửu Long

  819,2

  1169,1

  1354,5

  Cả nước

  1584,4

  2250,0

  2647,4

  a) Dựa vào bảng số liệụ trên, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thuỷ sản ở đồng bằng sông Cửu Long  và cả nước

  b) Từ biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét.

  Lời giải tham khảo:

  a. Vẽ đúng, chia tỉ lệ chính xác, chú giải, có tên biểu đồ 

  b.

  • Sản lượng thuỷ sản của cả nước và ĐBSCL đều tăng từ năm 1995 đến 2002 và tăng 1,7 lần  
  • Trong tổng sản lượng thuỷ sản của cả nước, ĐBSCL luôn chiếm tỷ trọng lớn, 51,7% năm 1995 và 51,1% năm 2002
  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 112540

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA