ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là

  • A. 
   Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia 
  • B. 
   Giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình 
  • C. 
   Giúp đỡ các quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
  • D. 
   Duy trì hòa bình an ninh thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiến chương của Liên hợp quốc đã nêu rõ mục đích của tổ chức này là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các quốc gia. Và trong quá trình hoạt động của mình, Liên hợp quốc đã trở thành một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  => Vai trò quan trọng nhất của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214091

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF