OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong xu thế toàn cầu hóa, thời cơ chủ yếu của Việt Nam là

  • A. 
   Tiếp thu kinh nghiệm quản lí tiên tiến từ các nước phát triển.
  • B. 
   Thu hút được nhiều nguồn viện trợ không hoàn lại từ nước ngoài.
  • C. 
   Nhập khẩu loại hàng hóa với giá thấp.
  • D. 
    Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ từ những năm 80 của thế kỉ XX đã tạo ra nhiều thời cơ đối với các dân tộc, trong đó có Việt Nam. Trong xu thế này, Việt Nam có thể tiếp thu không chỉ thành tựu khoa học – kĩ thuật tiên tiến mà còn có kinh nghiệm quản lí từ các nước đang phát triển. Đó chính là nhân tố quan trọng để Việt Nam thúc đẩy nhanh tốc độ phản triển kinh tế, cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường thế giới.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 206633

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON