ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?

  • A. 
   Chi phối được một số nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ
  • B. 
   Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực
  • C. 
   Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự
  • D. 
   Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200000

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF