ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 6x + 5y - 7 = 0; điểm I(2;-1). Phép đối xứng tâm I biến d thành d’ có phương trình:

  • A. 
   6x - 5y - 7 = 0 
  • B. 
   6x + 5y - 7 = 0
  • C. 
   6x - 5y + 7 = 0   
  • D. 
   6x + 5y + 7 = 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tâm đối xứng I thuộc d thì phép đối xứng tâm I biến d thành chính nó.

  Nhận xét: Lưu ý kiểm tra xem tâm có thuộc d không, cũng như với phép tịnh tiến thì kiểm tra xem vecto tịnh tiến có cùng phương với vecto chỉ phương của d không.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45283

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA