ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở ĐBSCL, chiếm tỉ trọng lớn nhất là ngành 

  • A. 
   Sản xuất vât liệu xây dựng
  • B. 
   Sản xuất hàng tiêu dùng
  • C. 
   Công nghiệp cơ khí    
  • D. 
   Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 112529

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA