RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cơ cấu GDP của ĐNB, chiếm tỉ trọng lớn nhất là khu vực 

  • A. 
    Nông, lâm, ngư nghiệp
  • B. 
   Dich vụ
  • C. 
    Công nghiệp xây dựng   
  • D. 
   Khai thác dầu khí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 112520

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA