ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

  • A. 
   Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng
  • B. 
    Hình vuông là hình có vô số trục đối xứng
  • C. 
   Một hình có hai đường tròn cùng bán kính thì có vô số trục đối xứng
  • D. 
   Một hình gồm hai đường thẳng vuông góc thì có vô số trục đối xứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng: đường thẳng bất kì đi qua tâm.

     - Hình vuông có 4 trục đối xứng: Hai đường chéo và hai đường qua trung điểm các cặp cạnh đối diện.

     - Hình có hai đường tròn cùng bán kính có 2 trục đối xứng: đường thẳng qua hai tâm và đường trung trực của đoạn thẳng nối hai tâm

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45295

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA