ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Trong các hàm sô sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trân tập xác định ?

  • A. 
   \(y = {x^3} - 3{x^2} - 6\)
  • B. 
   \(y = {x^4} - 3{x^2} - 1\)
  • C. 
   \(y = \frac{{2x + 1}}{{x - 1}}\)
  • D. 
   \(y = \frac{{{x^2} + 3x + 5}}{{x - 1}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 42366

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT