RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tính chất hóa học nào không phải của axit

  • A. 
   Tác dụng với kim loại
  • B. 
   Tác dụng với muối
  • C. 
   Tác dụng với oxit axit
  • D. 
   Tác dụng với oxit bazơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7418

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA