ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính bazơ của NH3 do

  • A. 

   trên N còn cặp e tự do.

  • B. 

   phân tử có 3 liên kết cộng hóa trị phân cực.

  • C. 

   NH3 tan được nhiều trong nước.

  • D. 
   NH3 tác dụng với nước tạo NH4OH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116799

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA