ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm phương trình đường tròn \(\left( {{C_1}} \right)\) là ảnh của \((C):{(x + 2)^2} + {(y - 1)^2} = 4\) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v  = \left( {2;1} \right).\)

  • A. 
   \({x^2} + {(y - 1)^2} = 4\)
  • B. 
   \({x^2} + {(y + 1)^2} = 4\)     
  • C. 
   \({x^2} + {(y - 2)^2} = 4\)
  • D. 
   \({x^2} + {(y + 2)^2} = 4\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đường tròn (C) có tâm I(-2;1), bán kính R=2.

  Suy ra đường tròn \(\left( {{C_1}} \right)\) có bán kính R’=R=2, tâm I’(x’;y’) là ảnh của I(-2;1) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v  = \left( {2;1} \right).\)

  Áp dụng biểu thức tọa độ ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}x' =  - 2 + 2 = 0\\y' = 1 + 1 = 2\end{array} \right. \Rightarrow I'(0;2)\)

  Vậy phương trình \(\left( {{C_1}} \right)\) là: \({x^2} + {(y - 2)^2} = 4\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45287

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA