YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 6\) trên \(\left[ { - 4;4} \right]\).

  • A. 
   \(\mathop {Min}\limits_{\left[ { - 4;4} \right]} y = 21\)
  • B. 
   \(\mathop {Min}\limits_{\left[ { - 4;4} \right]} y = - 14\)
  • C. 
   \(\mathop {Min}\limits_{\left[ { - 4;4} \right]} y = 11\)
  • D. 
   \(\mathop {Min}\limits_{\left[ { - 4;4} \right]} y = - 70\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(y = f(x) = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 6\)

  Đây là một câu hỏi dễ lấy điểm. Để tìm được GTNN của hàm số trên đoạn \(\left[ { - 4;4} \right]\) ta giải phương trình \(y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = - 1\\ x = 3 \end{array} \right.\).

  Ta lần lượt so sánh \(f\left( { - 4} \right),f\left( 4 \right),f\left( { - 1} \right),f\left( 3 \right)\) thì thấy \(f\left( { - 4} \right) = - 70\) là nhỏ nhất.

  Vậy đáp án đúng là D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 4185

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA