RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số \(f\left( x \right) = \sin x - \sqrt 3 {\mathop{\rm cosx}\nolimits}\) trên khoảng \(\left( {0;\pi } \right).\)  

  • A. 
   \(M=2\)
  • B. 
   \(M=\sqrt3\)
  • C. 
   \(M=1\)
  • D. 
   \(M=-\sqrt3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(f'\left( x \right) = \cos x + \sqrt 3 \sin x,f'\left( x \right) = 0\)

  \(\Leftrightarrow x = - \frac{\pi }{6} + k\pi \left( {k \in } \right)\)

  Vì \(x \in \left( {0;\pi } \right)\) nên \(x = \frac{5\pi}{6}\)

  Vậy, Hàm số đạt giá trị lớn nhất của hàm số là \(f\left( {\frac{{5\pi }}{6}} \right) = 2.\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 4189

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA