OPTADS360
ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số \(y = \frac{x}{{{x^2} + 1}}\) trên đoạn [0;2].

  • A. 
   \(M = \frac{2}{5};\,m = 0\)
  • B. 
   \(M = \frac{1}{2};m = 0\)
  • C. 
   \(M = 1;m = \frac{1}{2}\)
  • D. 
   \(M = \frac{1}{2};\,m = - \frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(y' = \frac{{1 - {x^2}}}{{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2}}};\),

  \(y' = 0 \Leftrightarrow x = 1\) (do \(x\in [0;2]\))  

  Ta có \(y\left( 0 \right) = 0;\,\,y\left( 1 \right) = \frac{1}{2};\,\,y\left( 2 \right) = \frac{2}{5}\) 

  Do đó: \(\mathop {\min }\limits_{\left[ {0;2} \right]} y = 0;\mathop {\max }\limits_{\left[ {0;2} \right]} y = \frac{1}{2}.\)  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA