YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử dùng để phân biệt HCl và H2SO4 là?

  • A. 
   Quỳ tím
  • B. 
   Dung dịch NaCl
  • C. 
   Dung dịch BaCl2
  • D. 
   Dung dịch Na2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trích mẫu thử và đánh thứ tự từng chất.

  Dùng dung dịch BaCl2 cho vào từng mẫu thử. Mẫu nào có xuất hiện kết tủa trắng (BaSO4) thì mẫu thử đó là H2SO4, còn lại là HCl.

  PTHH: BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116174

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA