ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

  • A. 
   Đất nước đã được độc lập, thống nhất. 
  • B. 
   Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng. 
  • C. 
   Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được. 
  • D. 
   Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mục tiêu cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mĩ là giành được độc lập, thống nhất đất nước. Đến năm 1975, chúng ta đã hoàn thành mục tiêu nêu trên nên đây là thuận lợi cơ bản nhất, sau khi giành được độc lập thống nhất nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Như vậy, thuận lợi cơ bản nhất là đất nước đã được độc lập, thống nhất.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273009

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF