ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thời kì cách mạng nào Đảng ta chủ trương thực hiện cùng lúc hai chiến lược cách mạng khác nhau?

  • A. 
   Thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).
  • B. 
   Thời kì từ sau năm 1975 đến nay.
  • C. 
   Thời kì đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1945).
  • D. 
   Thời kì kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975), Đảng ta chủ trương thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng ở cả hai miền:

  - Miền Bắc: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  - Miền Nam: tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214998

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF