OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thời kì cách mạng nào Đảng ta chủ trương thực hiện cùng lúc hai chiến lược cách mạng khác nhau?

  • A. 
   Thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).
  • B. 
   Thời kì từ sau năm 1975 đến nay.
  • C. 
   Thời kì đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1945).
  • D. 
   Thời kì kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975), Đảng ta chủ trương thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng ở cả hai miền:

  - Miền Bắc: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  - Miền Nam: tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215019

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF