YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thí nghiệm nào chứng minh tính hóa nước của axit H2SO4 đặc?

  • A. 
   H2SO4 + 2KOH → K2SO+ 2H2O
  • B. 
   Cu + 2H2SO4 (đậm đặc)→ CuSO4 + SO2↑ + 2H2O
  • C. 
   C12H22O11 H2SO4 đặc→ 12C + 11H2O
  • D. 
   2Fe + 6H2SO4 đặc → Fe2(SO4)+ 3SO2 + 6H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116179

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA