ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Choose the best sentence (a, b, c, or d) made from the given cues.

  Câu hỏi:

  Thank/ invitation/ silver anniversary/ beginning/ September//

  • A. 
   Thank you for your invitation to your silver anniversary at the beginning of September.
  • B. 
   Thanks for your invitation of the silver anniversary at the beginning of September.
  • C. 
   Thank you for your invitation to your silver anniversary in the beginning of September.
  • D. 
   Thank you for your invitation to your silver anniversary at the beginning in September.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10221

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA