ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự trỗi dậy của Nhật Bản từ những năm 60 của thế kỉ XX có tác động như thế nào đến trật tự hai cực Ianta? 

  • A. 
   Củng cố vị trí của Mĩ trong trật tự 
  • B. 
   Thay Mĩ trở thành người lãnh đạo trật tự 
  • C. 
   Góp phần làm xói mòn, sụp đổ trật tự 
  • D. 
   Làm sụp đổ trật tự 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trật tự 2 cực Ianta là sự phân chia phạm vi ảnh hưởng trên thế giới thành 2 cực, 2 phe, giữa Liên Xô và Mĩ. Sự trỗi dậy của Nhật Bản từ đầu những năm 60 của XX đã làm thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của Mĩ => góp phần làm xói mòn và sụp đổ trật tự 2 cực Ianta

  Đáp án D là không đúng vì sự sụp đổ của trật tự Ianta là do sự tác động của nhiều yếu tố chứ không chỉ riêng sự trỗi dậy của Nhật Bản

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271061

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF