OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ X đưa nước ta bước vào thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài? Kể tên các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X - XV?

  Lời giải tham khảo:

  * Sự kiện lịch sử ở thế kỉ X đưa nước ta bước vào thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài: Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938.

  * Kể tên các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X -> XV:

  - Nhà Ngô

  - Nhà Đinh

  - Nhà Tiền Lê 

  - Nhà Lý

  - Nhà Trần

  - Nhà Hồ

  - Nhà Lê Sơ

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97755

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON