ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  She is a foreigner because she needs a visa to stay in this country.

  • A. 
   a foreigner
  • B. 
   because
  • C. 
   needs
  • D. 
   in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  because ---> so

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12601

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA