YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu chủ yếu nào? 

  • A. 
   lưu huỳnh (hoặc quặng pirit), không khí và nước.
  • B. 
   lưu huỳnh (hoặc quặng pirit), không khí 
  • C. 
   lưu huỳnh (hoặc quặng pirit), nước.
  • D. 
   quặng pirit và nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116173

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA