RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow v  = \left( {3;1} \right)\) biến đường thẳng d: 12x - 36 + 101 = 0 thành đường thẳng d’ có phương trình:

  • A. 
   12x – 36 – 101 = 0   
  • B. 
   12x – 36 – 101 = 0   
  • C. 
   2x + 36 – 101 = 0
  • D. 
   12x – 36 + 101 = 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vecto chỉ phương của d có tọa độ (3; 1) cùng phương với vecto \(\overrightarrow v \) nên phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow v  = \left( {3;1} \right)\) biến đường thẳng d thành chính nó.

  Bình luận: Nếu không tinh ý nhận ra điều trên, cứ làm bình thường theo quy trình thì sẽ rất lãng phí thời gian.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45285

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA