RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. 
   Tất cả các bazo đều là kiềm
  • B. 
   Tất cả các chất kiềm đều là bazo
  • C. 
   Tất cả các chất có nhóm OH đều là bazo
  • D. 
   Bazo chỉ có 1 loại là bazo tan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116189

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA