YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là đúng? 

  • A. 
   Quả mọng được phân chia làm 2 nhóm là quả thịt và quả hạch
  • B. 
   Quả hạch được phân chia làm 2 nhóm là quả thịt và quả mọng
  • C. 
   Quả thịt được phân chia làm 2 nhóm là quả hạch và quả mọng 
  • D. 
   Quả thịt được phân chia làm 2 nhóm là quả khô và quả mọng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quả thịt được phân chia làm 2 nhóm là quả hạch và quả mọng – SGK trang 106.

  ⇒ Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 133942

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA