RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Oxit lưỡng tính là:

  • A. 
   Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
  • B. 
   Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
  • C. 
   Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
  • D. 
   Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7373

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA