RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Oxit là:

  • A. 
   Hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố hoá học khác
  • B. 
   Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố hoá học khác.
  • C. 
   Hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác
  • D. 
   Hợp chất của nguyên tố kim loại với một nguyên tố hoá học khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7372

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA