ON
ON
YOMEDIA
18AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ở vùng núi Tây Nguyên có khoảng bao nhiêu dân tộc đang sinh sống?

  • A. 
   Có 20 dân tộc
  • B. 
   Có 30 dân tộc
  • C. 
   Có 40 dân tộc
  • D. 
   Có 10 dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
OFF