OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở thực vật, nước và muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ 

  • A. 
   mạch gỗ
  • B. 
   mạch rây
  • C. 
   tế bào kèm 
  • D. 
   đai Caspari

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 124915

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF