OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930)?

  • A. 
   Thông qua Luận cương chính trị của Đảng.
  • B. 
   Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương
  • C. 
   Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời
  • D. 
   Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một trong những nội dung của Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930) là: Thông qua Chính

  cương, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283958

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON