OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là mục đích triệu tập Hội nghị Ianta (tháng 2-1945)?

  • A. 
   Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.     
  • B. 
   Thành lập khối Đồng minh chống phát xít.
  • C. 
   Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
  • D. 
   Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Các đáp án A, C, D: là vấn đề cấp bách đặt ra cho các cường quốc Đồng minh khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết => Cũng đồng thời là mục đích triệu tập hội nghị Ianta (2-1945).

  - Đáp án B: khối Đồng minh chống phát xít được thành lập từ năm 1942 -> Đây không phải mục đích triệu tập hội nghị Ianta.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214053

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF