ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là điều kiện khách quan thuận lợi để Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995?

  • A. 
   Chiến tranh lạnh kết thúc, quan hệ Việt- Mĩ bình thường hóa 
  • B. 
   Vấn đề Campuchia được giải quyết 
  • C. 
   Xu thế toàn cầu hóa phát triển 
  • D. 
   Việt Nam đang tiến hành đổi mới, mở cửa nền kinh tế 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điều kiện khách quan thuận lợi để Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995 là

  - 1991: hội nghị hòa bình ở Pari đã giải quyết được vấn đề xung đột ở Campuchia, xóa bỏ hiểu lầm giữa Việt Nam và ASEAN

  - 1991: Liên Xô sụp đổ. Chiến tranh lạnh thực sự chấm dứt. Đến 1995, Hoa Kì tuyên bố xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam

  - Trên thế giới xu thế toàn cầu hóa đang phát triển mạnh thúc đẩy các quốc gia, khu vực tăng cường sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

  Đáp án D là vấn đề Việt Nam đổi mới, mở cửa là vấn đề chủ quan của Việt Nam

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271417

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF