ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào trong Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta?

  • A. 
   Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do. 
  • B. 
   Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế quân Tưởng. 
  • C. 
   Pháp công nhận ta có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng. 
  • D. 
   Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiệp ước Hoa-Pháp ngày 28/2/1946 đã đặt ra tình thế hết sức nguy khốn cho cách mạng Việt Nam, theo đó Pháp hoàn toàn có cớ pháp lí để ra miền Bắc Việt Nam và như thế chúng sẽ thực hiện được mưu đồ, Việt Nam thực sự rơi vào thế đã rồi. Tình thế đó buộc chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa phải thi hành một đường lối ngoại giao mềm dẻo làm sao để vừa phân hóa cô lập kẻ thù, vừa tránh được thế bất lợi cho ta. Do đó, ngày 6/3/1946 ta đã kí với Pháp bản Hiệp định sơ bộ trong đó ta phải chấp nhận để Pháp ra miền Bắc nhưng bù lại ta đã buộc Pháp phải ngừng chiến ở miền Nam, tránh cho ta những tổn thất về người và của. Do đó đáp án của câu hỏi phải là hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ.

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272999

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF